ความต้องการคนที่ต้องการเล่นพนัน

การพนันถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นมานานแสนนานและเกิดขึ้นในแทบจะเกือบทุกสังคม และเกิดขึ้นบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายของหลายประเทศบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันกิจกรรมอื่นทั่วไป

กิจกรรมการพนันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มนุษย์ที่รักความเสี่ยงต้องการจะพนันผลของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างสนุกสานา นิยามของการเล่นการพนันนั้นมีหลากหลายนิยามและหลากหลายความแตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละวัฒนธรรมที่จะเป็นบรรทัดฐานของการนิยาม ยกอย่างเช่น วัฒนธรรมตะวันตกมักนิยามการเล่นพนันคือ การที่ผู้เล่นวางเดิมพันเงิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่าต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่แน่นอนของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยส่วนมากจะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ แม้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ากิจกรรมการพนันนั้นก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบในวงกว้าง แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่ากิจกรรมนี้ได้รับการยอมรับมากขึ้นในหลายสังคม ดังจะเห็นได้จากความนิยมในการเล่นพนันเพิ่มสูงขึ้นในเกือบทุกประเทศ ในมิติทางเศรษฐศาสตร์การเล่นพนันถือเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์พยายามจะศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความต้องการเล่นพนัน แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายความต้องการเล่นการพนันได้โดยลำพังต้องอาศัยชุดความรู้และหลายทฤษฏีเข้ามร่วมอธิบายปรากฏการการเล่นพนันของผู้คน จึงเป็นเรื่องท้าทายนักเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่งและแน่นอนว่า ความต้องการรวมถึงพฤติกรรมในการเล่นพนันของแต่ละประเภทเกมพนันนั้น มีความแตกต่างในตัวของมันเอง ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างและรูปแบบของเกมพนันที่ต้องการจะศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในความต้องการเล่นพนันและพฤติกรรมในการเล่นพนันของเกมพนันนั้น ๆ

การพนันออนไลน์ส่งผลกระทบในทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 2  มิติคือหนึ่งให้ผลตอบแทนในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุน เช่นหากเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุนที่ใช้เพื่อตั้งบริษัทให้บริการบ่อนพนันออนไลน์  (online  casino)  กับบ่อนพนันทั่วไป (traditional casino) เงินลงทุนในการตั้งบริษัทบ่อนออนไลน์ใช้งบลงทุนไม่ถึงร้อยละ 1 ของเงินลงทุนในการก่อตั้งบ่อนพนันทั่วไป ในขณะที่ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการให้บริการบอนพนันทั้งสองประเภทนั้นมีสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากนัก และสองผลกระทบทางลบต่อสังคมของการพนันออนไลน์มีสัดส่วนที่สูง
ทั้งนี้เป็นเพราะกฎระเบียบและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปเข้าสู่กิจกรรมการพนันก่อนวัยอันควรนั้นถูกนำมาบังคับแต่ก็ปฏิบัติจริงได้ยากยิ่งในโลกพนันออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *