Hostel

The Yard เป็นโฮเทรรยากาศสวย ที่มีชื่อภาษาไทยว่า บ้านพี่น้อง” ตั้งอยู่ในซอกซอยลับเขตอารีย์
น่าจะเป็นโฮเทเดียวศูนย์กลางกรุงที่มีสนาม ให้บรรยากาศอบอุ่นราวกับอยู่บ้านพี่น้องอย่างไรแบบนั้น